Registrere nytt brukernavn

Er du medlem av supporterklubben kan du registrere deg på ManchesterCity.no og få tilgang til innhold andre ikke kan se, i tillegg til å bli med i supporterklubbens tippekonkurranse.

Fyll ut dette skjemaet for å få brukernavn. Passord lager du senere. Merk følgende:

  1. Du må være medlem av supporterklubben for å få brukernavn! Før du registrerer nytt brukernavn – sjekk at du ikke har fra før! Du kan også benytte dette skjemaet dersom du ønsker å endre på brukernavnet ditt.
  2. Brukernavnet du lager kan ikke inneholde spesialtegn, heller ikke æ, ø eller å.
  3. Av sikkerhetsmessige grunner må alle registreringer behandles manuelt. Denne prosessen kan derfor ta noe tid. Du vil få svar via e-post.

Skjema

 

Verification