Kontaktpersoner

Leder i supporterklubben: Tor Sønsteby
e-post: soensteb@online.no

Pressekontakt: Ole Fuglestad
Telefon: 57 02 02 53. Mobiltlf: 93 41 36 95. Jobbtelefon: 53 44 81 77. e-post: ole.fuglestad@gmail.com

Kontaktperson Sverige: Andreas Larsson
e-post: city-andreas@telia.com

Kontaktperson Danmark: Morten Olesen
e-post: cityfan@live.dk

Spørsmål vedrørende billetter: Thomas Hansen
e-post: thomasahansen@hotmail.com

Medlemssekretær: Ketil Aune
e-post: ketiau@online.no

Redaktør Scandinavian True Blue: Per Arne Rennestraum
e-post: stbredaksjon@gmail.com

Redaktør ManchesterCity.no: Tommy Kvarsvik
e-post: post@manchestercity.no