Årsmøte i supporterklubben

Supporterklubben arrangerer årsmøte i forbindelse med supportercupen, lørdag 1. juni, på Nordre Åsen i Oslo. Les saksliste, årsberetning og regnskap.

Gratulerer med tidenes sesong av City – husk at torsdag 13. juni kommer det foreløpige PL oppsettet igjen. – Du kan også allerede nå bestille London tur til Community Shield-finalen mot Liverpool. Her kan du ta med hele slekta om du vil, bare de ikke er LIverpool fans. Altså en unik mulighet til å ta med hele familien til Wembley da alle vil få billetter her. Kampen spilles enten lørdag 3. eller søndag 4. august! Vi trenger fans til å fylle Citys del av tribunen, så her kan du både besøke London og se City med alle i familien» ! Sesongstart i PL er helgen 10. august – da er dere advart.

Før dette – Supportercupen arrangeres 1. juni i Oslo på Nordre Åsen, bruk trikk eller buss og hei frem våre spillere! Kampene våre er først klokken 09.25 på bane 3, GRESSET mot Arsenal 1. lag – deretter samme sted klokken 11.05 mot SPURS 1 lag – siste kamp er klokken 13.05 mot Stoke 1 lag. Vi stiller et knallsterk lag, men det gjør også de andre.

ÅRSMØTE i supporterklubben arrangeres rett etter Stoke kampen. Husk at du må melde deg på av plasshensyn til soensteb@online.no .
Dessuten følger, – som vanlig, – en sosial runde på byen avhengig av været etter cupen, så er det ferie, – vel, etter at du har fornyet kontingenten selvsagt, som nå foreslås hevet til 400 kr og skal betales til konto 16075155240 , OK? 150 kr pr familiemedlem.

TIL SLUTT :
Da har styret ved Jakob Grova, Øivind Kopperud og jeg styrets innstilling til regnskap og årsberetning klart, – dette skal da formelt godkjennes på supporterklubbens årsmøte som gjennomføres 1. juni ca klokken 14.00 etter 3. kamp i supportercupen mot Stoke på Skeids anlegg Nordre Åsen. Forslag årsberetning med dagsorden står nederst her. – Da burde alle klubbens medlemmer ha fått nødvendig innsyn og mulighet til å kommentere, OK? Styret har tidligere bedt om at saker til årsmøte sendes innen tidsfristen 20. mai, styret har også bedt om påmelding. Av praktiske årsaker og på grunn av lav påmelding til årsmøte har vi ikke leid egne lokaler , men vi vil arrangere årsmøtet rett etter nevnte supportercupkamp mot Stoke på bane E ca 13.45 – 1400 lørdag 1. juni.

Spørsmål om regnskap eller årsberetning kan stilles til Tor på mail soensteb@online.no

Det finnes noter på alle poster i regnskapet i vedlegget, – og de som ønsker ytterligere spesifikasjon eller forklaringer utover hva årsberetningen gir, kan få svar på dette av Tor.

SAKSLISTE ÅRSMØTE:
1. Konstituering
A. Til stede
B. Valg av møteleder – forslag Tor Sønsteby
C. Valg av sekretær og en møtedeltaker til å signere protokoll – forslag Leiv Botnen som har med PC
D. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

2. Styrets årsberetning – se vedlegg

3. Godkjennelse av regnskapet – se vedlegg

4. Forslag til årsmøte.
A. Heve kontingenten fra 300 til 400 kr for voksne. Familiemedlemskap 150 kr flatt uansett alder
B. Redaktøren ønsker ikke mer kompensasjon, derimot donere ytterligere 2500 kr til Maine Road FC og beholde 2500 kr pr STB i kompensasjon.

5. Gjenvalg av leder (Tor Sønsteby) og styret (Jakob Grova og Øivind Kopperud) som stiller til gjenvalg, inkludert vara (Ketil Jonassen).

6. Godkjenne budsjett for 2019-2020

7. Eventuelt

STYRETS ÅRSBERETNING 2018-2019.
Styret har i perioden bestått av Tor Sønsteby (leder) Jakob Grova og Øivind Kopperud styremedlemmer og Ketil Jonassen (varamedlem). I tillegg har Leiv Botnen og Ketil Aune som ansvarlige for portaler og medlemsregistrering deltatt på styremøter. Det har også vært med eiere av sesongkort på enkelte møter. Årsberetningen kommenterer aktivitet i supporterklubben sett i relasjon mot regnskapet. Årets resultat var knapt i minus med under 5000 kr, – eksakt 4042 kr , – Supporterklubben har ca 300 000 i midler på balanse, årets underskudd anbefales dekket fra disse midler. Supporterklubben er registrert i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret i Norge, men er fortsatt en offisiell supporterklubb som følger regelverket til hovedsetet i Manchester. Vi er den største av alle avdelinger i denne slik vi har vært de siste 25 årene. Det gode samarbeidet med OSC i Manchester har fortsatt også i denne sesongen. Særlig Kevin Parker må trekkes frem for en unik service ved billett hjelp.

Medlemsavgifter er den største inntektskilden. Sesongens totale medlemstall viser igjen ny medlemsrekord på 2456 medlemmer, herav 844 familiemedlemmer. Forskjell på hovedmedlem og familiemedlem er at hovedmedlemmer mottar medlemsbladet STB. Tallet er økning i medlemmer for 30. sesong på rad. Medlemmenes innbetalinger registreres manuelt av Ketil Aune og Tor Sønsteby. Det vurderes løpende om man skal over på automatisk reg via KID nummer, e- faktura eller Vipps. Vi mener det går en grense på dette ved over 3000 medlemmer. Sentralt er tilgang til bankkonti og portalen på hjemmesiden hvor alle medlemmer registreres. Over 1600 av våre medlemmer er nå registrert med egen mail adresse i tillegg, noe som gjør det mulig å kommunisere direkte via info nyhetsbrev på mail. Det er også krav fra Manchester at alle medlemmer har registrert fødselsdag og år, – dette danner grunnlaget for medlemsavgiften som betales årlig til Manchester for å være offisiell medlem. Alle data i det norske registeret overføres også til en engelsk portal som vi er pålagt å ha ettersom det skal betales segmentert medlemsavgift til Manchester basert på medlemmenes alder. Leiv Botnen har ansvaret for denne registrering og rapporteringen.

Medlemskontingenter ga inntekter på 568 000 kr denne sesongen. Medlemsåret er fra 1. juni til 31. mai, vi oppfordrer våre medlemmer til å innbetale nytt medlemskap i juni og juli til konto 16075155240, slik at det store registreringsarbeidet kan avsluttes før fotball sesongen starter.

Tippekonkurransen, som tidligere ble arrangert hver høst og vår med premier er nå besluttet nedlagt. Det var et stort arbeid for Tor og Ketil å følge opp dette i tillegg til medlemsinnbetalinger. Tommy Kvarsvik får også en oppgave mindre som ansvarlig redaktør for hjemmesiden siden han fulgte opp med resultat service underveis. Supporterklubben øker isteden kontingenten til 400 kr for voksne og 150 kr for familiemedlemmer fra neste sesong i håp om å kompensere inntektstapet på ca 40 000 kr som er forskjellen mellom inntekter og premier som er gitt i konkurransene.

Julelodd. Det ble en suksess å gi gode premier til julelotteriet. Bakgrunnen for konkurransen var at alle medlemmer ved hjelp av dette skulle få en sjanse til å vinne billetter i premie til store finaler (CL- FA – CARABAO, samt nøkkelkamper borte så vel som hjemme i Premier L . Det førte blant annet til at 3 personer uten sesongkort og lang ansiennitet i supporterklubben fikk muligheten til å se seriefinalen mot Brighton borte. Som kjent er policyen i supporterklubben at man må ha vært medlem noen år eller ha eget sesongkort for å få tilgang på billetter til de gjeveste kampene. Inntekt loddsalg ga netto 8200 kr. Ny lodd konkurranse vil komme i 2019-2020.
Rente inntektene fra supporterklubbens 2 konti ga 2397 kr i renteinntekter. Ved siden av konto for medlemskap har vi konto 16025352169 som brukes ved betaling for kjøp av billetter.

Det ble besluttet innført et adm. gebyr for de ca 75 personene som har eget sesongkort som videreselges til medlemmer av supporterklubben for netto pris. Eiere av sesongkortene har de siste årene nesten ikke har hatt tap på sine sesongkort ved å eie disse. I tillegg har eierne hatt goder som tilgang på finalebilletter. – Supporterklubbens billett- ordning er godkjent av Manchester City så lenge det er snakk om at kortene ikke selges til profitt for supporterklubben eller den enkelte eier. Det er et enormt ansvar og svært tidskrevende å gjøre denne service i praksis, – det er Tor Sønsteby assistert av Leiv Botnen som har hovedansvaret for dette. Leiv Botnen følger opp med salg av sesongkort som ikke blir benyttet via salg av disse på ticket exchange, en viktig oppgave som har skaffet inntekter på kortene og hindret tap for eierne. Det kreves stor fleksibilitet og samarbeidsevne med og av de som eier kortene for at ordningen skal fungere. Adm gebyret er satt etter skjønn for den enkelte, noen eiere belaster systemet med mer arbeid enn andre, noen eier også flere sesongkort, derfor er det innført avvik. Maks adm gebyr er 1500 kr, – minimum 500 kr . Totalt er det bokført 97000 kr i adm.inntekter. I supporterklubbens regnskap er dette benyttet til delvis å dekke inn adm utgifter på ca 130 000 kr, se regnskapet for detaljer rundt dette. – Alle sesongkortene er dessuten tilknyttet Cup schemes som betyr at alle kortene belastes for alle cupkamper hjemme, som igjen gir rettigheter ved finale billetter, derfor har supporterklubben et lite påslag ved finale kamper for å dekke inn dette som ellers ville blitt belastet eieren av sesongkortene. Hvis City ikke kommer til finaler går ordningen vanligvis i tap for den enkelte sesongkort eier.

UTGIFTER – Vårt medlemsblad Scandinavian True Blue (STB) er gitt ut 5 ganger denne sesongen med flere sider enn noensinne, kostnadene har økt noe av denne årsak i forhold til budsjett. Tyngre blad fører også til økte portoutgifter. Supporterklubben har mange eldre medlemmer som ønsker et medlemsblad fremfor nettutgave, men selvsagt vurderer vi dette også på sikt. Ansvarlig redaktør Per Arne Rennestraum sitt mesterverk ble i forrige sesong kåret til det beste medlemsbladet av Supporterunionen for Britisk fotball, og dette året kan vi bare fastslå at fremgangen har fortsatt. Det er også meget høy kvalitet på staben av faste medarbeidere som skriver i STB. Vanlig praksis har vært at skribentene har fått 1 til 2 billetter gratis av supporterklubben som takk for sin innsats, et par stykker i tillegg til redaktøren viser også eksepsjonelt høy standard, Svea og Halvor Hansen Høvring. Disse har da også fått dekket litt på reportasjereise, likeledes gjelder det redaktøren. Mer om dette er kommentert i regnskapet. Ser man det opp mot den enkelte sine utgifter med bredbånd og egne utgifter er det allikevel innenfor skattemessige regler for fritak. Vær obs på at siste medlemsblad ikke er utgiftsført eksakt i regnskapet, kun estimert med 50 000 kr i trykk og porto utgifter da det utgis etter 1. juni. Avviket på porto for den ene utgaven er at supporterklubben hvert år har sendt ut Supporterunionens håndbok gratis til alle medlemmene.

Hjemmesiden, facebook, www.manchestercity.no – Manchester Citys fantastiske sesong hvor de har sloss på alle felter har gjort at ansvarlig redaktør Tommy Kvarsvik, og Harald Larsen har levert flere kampreferater og mer forhåndsstoff enn noen gang. Hjemmesiden er også helt sentral for billett ansvarlig Tor Sønsteby da han er helt avhengig av en fungerende portal for å kunne behandle og godkjenne søknader om billetter. Det er helt vesentlig at medlemmene bruker denne siden ved billett bestilling og dere belaster Tor fullstendig unødvendig og respektløst ved enten å ringe eller maile direkte da dette skaper masse ekstra for han ved hver eneste bestilling som ikke gjøres i systemet. Prosessen er at dere bestiller via systemet, Tor godkjenner og ber om innbetaling som igjen stemmes av mot bankkonto når betaling gjøres. Alle som skal på aktuell kamp mottar en oversiktsliste av Tor om hvor dere skal sitte via mail. Tor bestiller aktuelt antall papirbilletter fra Kevin Parker i Manchester. Kevin henter disse billettene fysisk og leverer til Joan på puben Mother Macs. Hver kamp har sin billett ansvarlige fra supporterklubben som sørger sortering og for distribusjon av disse på vår lokale pub Mother Macs hvor alle som har bestilt henter sine billetter. Det er en prosess som er tidskrevende og stiller høyt krav til nøyaktighet. Ordningen er unik med sin non profitt som gjør at billettenes pris er svært lav i forhold til alternativ som vil være reisebyrå, ordningen er rett og slett unik for medlemmene av Manchester City supporterklubb sammenlignet med andre klubber kan tilby sine fans. Vanligvis er fra 40 til 120 medlemmer over på hver kamp, men det er en grense nå for antall sesongkort på maks 75 da det rett og slett ikke lar seg gjøre med dagens system å håndtere flere enn dette. For å sementere vårt opplegg med de engelske hjelperne så arrangerer man 2 – 3 ganger i året en lunch i Manchester hvor alle involverte får en liten påskjønnelse gjerne med inviterte gamle City stjerner til stede, noe som gjør at vår supporterklubb høster mange lovord for sin evne til å knytte spillere og supportere sammen noe som er voldsomt positivitet for såvel supporterer som klubb.

Ved siden av redaktør Tommy må vi trekke frem Svea sin kapasitet som også bidrar med egen blogg på hjemmesiden, ikke bare leverer Svea til vårt medlemsblad, men denne unike journalisten og City allviteren har kunnskaper om City som sannsynligvis bare deles av en håndfull andre i denne verdenen. Supporterklubben består av veldig mange svært dyktige folk og skribenter, men vi tror alle har respekt for at Svea er den fremste!
Medlemsavgifter, – vi er mange og vi betaler et stort beløp i avgift til Manchester. Denne avgiften brukes til en rekke sosiale tiltak i Manchester for den lokale del av befolkningen der som sliter økonomisk. Dessuten gir den oss en hånd inn i matfatet til klubben når det gjelder tildeling av billetter til borte og hjemmekamper samt finaler, uten OSC og samarbeidet med Kevin Parker og Mischicka på billett kontoret ville vi aldri kunne fått 129 billetter til CARABAO finalen og 141 til FA cupfinalen mot Watford. Dessuten, vi er den største avdelingen som Manchester City OSC har, og vi blir lagt merke til langt oppover i City systemet. Det er en grunn til at Sjeik Mansour betalte for PL trofeet som ble sendt til Oslo i 2012 fra Abu Dahbi via London!

Ser vi på andre utgifter så har Tor nå drevet supporterklubben hjemme fra eget rom i sin leilighet de siste 30 årene, nå er arbeidet så omfattende at supporterklubben nå betaler 5000 kr pr måned i leie for eget rom hos Tor. Videre forsøker vi å holde redaktør for hjemmesiden og STB med PC og software. I tillegg får Tor dekket mobil og tlf regning som leder klubben, se tall i regnskapet for dette.

Supporterklubben sponser også Maine Road FC samt andre tilfeldige tiltak i løpet av året. Av sosiale tiltak arrangeres fellesturer for medlemmer , – og en gren av disse anført av Gaute Lyster, Jakob Grova og Andreas Holø arrangerer da egne utflukter kalt «Ut i det blå» for å fremme sosial kontakt blant medlemmene. I tillegg er vi alltid representert på den store OSC middagen i Manchester som arrangeres årlig hvor alle branches i hele verden kommer sammen til en stor middag med de største stjernene i klubben tilstede, i fjor besøkt av Pep Guardiola. Neste sesong er denne middagen lagt til årets første hjemmekamp i august måned, det er bare å melde seg på. Det arrangeres årlig julebord i Trondheim og Bergen som er flinke til å samle sine medlemmer lokalt. Oslo har hatt det samme men med det antall kamper som vises på TV har man de siste årene valgt å droppe dette i Oslo da det jo er krevende for mange å bruke så mye tid på å se Citys kamper. Hvert år avsluttes sesongen med supportercupen i Oslo hvor Kjetil Wee Pettersen i år har tatt over ansvaret fra Tor Sønsteby som lagleder, – i det hele tatt er det viktig at andre ildsjeler også står frem og tar ansvar dersom supporterklubben skal vokse videre må flere melde seg på for fellesskapets interesser. Når det gjelder likestilling i styret har vi dessverre ikke noen kvinnelige medlemmer som så langt har vist interesser for verv av noen art, men dere er velkommen til dette dersom dere ønsker.

Supporterklubben har også egen Instagramkonto drevet av Morten Hol som også har hovedansvaret for twitter-kontoen sammen med Tommy Kvarsvik. Supporterklubben har også en stor og voksende gren i Danmark ledet av Morten Olesen som der har ansvaret for hjemmesiden og kontingenter og billett bestillinger. Likeledes gjør Andreas Larsson denne jobben for de svenske medlemmene.

REGNSKAP 2018-2019

INNTEKTER

Medlemsavgift, hovedmedlemmer 483 600
Medlemsavgift, Familiemedlemmer 84 400
Tipping høst 18 56 100
Tipping vår 19 44 200
Renter 2 397
Loddsalg netto 8 200
Adm.gebyr sesongkort 97 000

TOTALE INNTEKTER 775 897

UTGIFTER

STB TRYKK 5 utgaver 116 876
PORTO STB 5 utgaver 78 957
DIV PORTO 25 334
TLF UTGIFTER/INTERNETT 18 840
Medlemsavgift Manchester 89 941
STB RED 5 utgaver 12 500
Hjemmesidedrift 25 430
Utdeling fotballbilletter godtgjørelse 60 000
Tippepremier 60 373
Julebord 6 966
Gaver Manchester/Sponsors Charity 29 494
Reiseutgifter diverse 49 043
SBF – avgift 2 303
Supportercupen 3 500
Husleie 60 000
Citizen Cards 13 255
Ny PC, service 59 976
Andre kostnader 17 151
STB 121 – avsetning 50 000

Totale kostnader 779 939

Resultat -4 042

2 svar

 1. Tor Sønsteby sier:

  Påmeldte til årsmøtet pr 28.05 : Almendingen Kay, Hæhre Jan Erik, Schander Frank, Martinsen Geir, Kopperud Øivind, Aune Ketil, Botnen Leiv , Grova Jakob, Sønsteby Tor, Pettersen Kjetil Wee , Jonassen Ketil.

 2. Tor Sønsteby sier:

  ÅRSMØTE

  Manchester City Supporters’ Club Scandinavian Branch

  Nordre Åsen, 1. juni 2019

  Deltakere: Tor Sønsteby (styreleder) Kay Almendingen
  Jakob Grova (styremedlem) Jan Erik Hæhre
  Øyvind Kopperud (styremedlem) Kjetil Wee Pettersen
  Frank Schander Geir Martinsen
  Ketil Jonassen Leiv Botnen
  Ketil Aune

  1. KONSTITUERING

  a. Opptak av navnefortegnelse
  Opptaket ble utført og bekreftet

  b. Valg av møteleder
  Tor Sønsteby ble foreslått til møteleder; forslaget ble vedtatt.

  c. Valg av sekretær og en møtedeltaker til å undertegne protokoll sammen med møteleder
  Leiv Botnen ble foreslått til sekretær og til å undertegne protokoll; forslaget ble vedtatt.

  d. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Innkalling og dagsorden ble godtatt.

  2. Styrets årsberetning, se også manchestercity.no.
  Møteleder gikk gjennom de viktigste punktene fra styrets årsberetning
  Årsberetningen ble vedtatt av årsmøtet

  3. Godkjenning av regnskap for 2018-2019
  Møteleder redegjorde for de viktigste postene i regnskapet.
  Geir Martinsen spurte om fordeling av inntektene fra salg av billetter og møteleder rede-gjorde for dette.
  Regnskapet ble vedtatt av årsmøtet

  4. Forslag fra styret: Tippekonkurransen opphører for å spare arbeid og for å unngå pro-blemer med Lotteritilsynet. Til gjengjeld økes medlemsavgiften fra 300 til 400 kroner. Forslaget ble godtatt.
  Forslag fra styret: Redaktøren får samme lønn som hittil (2.500 kroner pr. utgave); en eventuell lønnsøkning erstattes av en donasjon til Maine Road FC. Forslaget ble godtatt.

  5. Presentasjon av budsjettet 2019 – 2020
  Møteleder forklarte de viktigste endringene i budsjettet i forhold til regnskapet for 2018-2019.
  Budsjettet ble vedtatt av årsmøtet

  6. Tor Sønsteby (leder), Jakob Grova (medlem), Øyvind Kopperud (medlem), Ketil Jonas-sen (varamedlem) og Ketil Aune (varamedlem) ble gjenvalgt til styret.

  7. Eventuelt
  Det kom ingen andre innspille til møtet.

  Møteleder takket for oppmøtet og hevet møtet.

  ___________________ ___________________
  Tor Sønsteby Leiv Botnen
  Møteleder Sekretær

Legg igjen en kommentar