Innmelding i supporterklubben (familiemedlem)

De som er i familie med hovedmedlemmer kan meldes inn som familiemedlemmer i supporterklubben. En har da de samme rettighetene som hovedmedlemmet med tanke på kjøp av billetter til Citys kamper, men familiemedlemmer får ikke tilsendt eget medlemsblad.

Familemedlemskap for de som er 16 år og yngre koster 100 kr, mens det koster 125 kr for de som er over 16 år. Fyller en 16 i løpet av perioden juni 2016- juni 2017 betaler en 100 kr. Skal flere familiemedlemmer meldes inn, kan en fylle ut dette skjemaet flere ganger.

Merk at du IKKE automatisk blir familiemedlem ved å fylle ut dette skjemaet. En må betale medlemsavgiften på kr. 100 (under 16) eller kr. 125 (over 16) til kontonr. 1607 51 55240 før en blir medlem (Mottaker: Man City SCSB, Bervens Løkke 4, 0254 Oslo).

Skjema

 

Verification