Årsmøte i supporterklubben

Supporterklubben innkaller til årsmøte for medlemmer lørdag 9. juni i forbindelse med supportercupen.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE LØRDAG 9. JUNI kl 1500, eventuelt 17.00  i OSLO I FORBINDELSE MED SUPPORTERCUPEN PÅ SKEID-BANEN.

Tidspunkt avhenger av hvor langt laget vårt når i supportercupen, – derfor må du av praktiske årsaker melde deg på til årsmøte!

Påmelding til Ketil Aune på ketiau@online.no eller til Tor Sønsteby på soensteb@online.no

Årsmøtet er kun åpent for medlemmer av supporterklubben, se ellers forrige STB for informasjon, se side 59 til 63 i årsberetningen.

TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET:

 1. KONSTITUERING.
  a) Opptak av navnefortegnelse.
  b) Valg av møteleder.
  c) Valg av sekretær og 1 til å undertegne protokoll sammen med møteleder.
  d) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
 2. Styrets årsberetning, se STB side 59 – 63.
 3. Godkjenning av regnskap for 2017-2018, følger fotball sesongen fra 01.06.17 – 31.05.18
 4. Budsjett 2018 – 2019
 5. Valg – Ketil Jonassen har sagt seg villig til å sitte i styret om noen ønsker å tre ut. Sittende styre har sagt Ok til gjenvalg.
 6. Innkomne saker – Ingen innmeldt før fristen i årsberetningen som var 15. mai
 7. Eventuelt

Regnskap 2017-2018 sesongen

2 svar

 1. Tor Sønsteby sier:

  REFERAT ÅRSMØTE

  Manchester City Supporters’ Club Scandinavian Branch

  Nordre Åsen, 9. juni 2018

  Deltakere: Tor Sønsteby (styreleder) Fravær: Øivind Kopperud (styremedlem)
  Jakob Grova (styremedlem)
  Frank Schander
  Ketil Jonassen
  Ketil Aune
  Leiv Botnen

  1. KONSTITUERING

  a. Opptak av navnefortegnelse
  Opptaket ble utført og bekreftet.

  b. Valg av møteleder
  Tor Sønsteby ble foreslått til møteleder; forslaget ble vedtatt.

  c. Valg av sekretær og 1 til å undertegne protokoll sammen med møteleder
  Leiv Botnen ble foreslått til sekretær; forslaget ble vedtatt.

  d. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Innkalling og dagsorden ble godtatt.

  2. Styrets årsberetning, se STB side 59 – 63.
  Møteleder gikk gjennom de viktigste punktene fra styrets årsberetning
  Årsmøtet blir holdt i tråd med at MCSC Scandinavian Branch har blitt stiftet og fått eget organisasjonsnummer. Valgkomiteen er representert på årsmøtet ved Ketil Aune. Supporterklubben har egne vedtekter, men er også underlagt reglene til MCSC.
  Det har også blitt oppført en «engelsk portal», hvor medlemmene i MCSC Scandinavian Branch registreres.
  Møteleder redegjorde for de nye sesongbillettene: Foran neste sesong har vi økt antallet vårt til 75 sesongbilletter; potensielt har vi dermed tilgang til 115 billetter til hjemmekampene.
  Vi fortsetter å bruke papirbilletter til hjemmekampene; klubben hjelper oss med å distribuere disse i Manchester.

  3. Godkjenning av regnskap for 2017-2018, følger fotball sesongen fra 01.06.17 – 31.05.18
  Møteleder redegjorde for de viktigste postene i regnskapet.
  Spørsmål fra årsmøtet: Kreves det revisor til regnskapet? Nei, bare krav om regnskap.
  Regnskapet ble vedtatt av årsmøtet.

  4. Budsjett 2018 – 2019
  Bakgrunn: Tor Sønsteby har det siste året arbeidet ca. 1.600 timer for MCSC Scandinavian Branch; denne innsatsen fortjener belønning. Styret foreslår derfor å innføre et honorar på 50.000 kroner til Tor; dette beløpet inngår i budsjettet for 2018-19.
  Tor fortalte om hvordan klubben er et samarbeid mellom mange personer, samtidig som han takker for tilliten dette forslaget innebærer.
  Budsjettet ble vedtatt av årsmøtet

  5. Valg – Ketil Jonassen har sagt seg villig til å sitte i styret om noen ønsker å tre ut. Sittende styre har sagt OK til gjenvalg.
  Møteleder foreslo Ketil Jonassen og Ketil Aune som varamedlemmer til styret.
  Forslaget ble vedtatt.

  6. Innkomne saker
  Ingen innmeldt før fristen i årsberetningen som var 15. mai

  7. Eventuelt
  Forslag fra årsmøtet: Redusert medlemsavgift for pensjonister. Årsmøtet vedtok å beholde samme avgift for pensjonister som for vanlige medlemmer, siden beløpet på 300 kroner heller ikke er spesielt høyt og ikke har blitt justert for inflasjon de siste årene.
  Møteleder takket for oppmøtet og hevet møtet.

  ___________________ ___________________
  Tor Sønsteby Leiv Botnen
  Møteleder Sekretær

 2. Tor Sønsteby sier:

  ÅRSBERETNING Manchester City Supporters Club, sesongen 2017-2018

  Etter pålegg fra myndighetene og vår bankforbindelse om å registrere oss som forening i Brønnøysund vedtok et interimsstyre at supporterklubbens gjorde dette for å sikre driften av supporterklubben for sesongen 2017-2018.
  20. april 2017 mottok vi bekreftelse på at vi nå er stiftet med org. nummer 918771697 i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Dette interimsstyret bestod av Tor Sønsteby, – som også er foreningens leder, samt Øivind Kopperud og Jakob Grova som styremedlemmer.
  Det fremgår av våre vedtekter at det skal holdes et årsmøte, – som er klubbens øverste organ, – hvor styret skal velges. Valgkomiteen før vårt første virkelige årsmøte 9 juni 2018 har bestått av Ketil Aune, det innstilles til gjenvalg av interimsstyre hvor alle 3 nevnte har sagt seg villig til å stille til valg 9. juni. Eventuelle andre kandidater til styre/leder må foreligge i rimelig tid innen årsmøte holdes, kontakt da valgkomiteen v/Ketil Aune dersom du har andre kandidater, se adresse side 2 i STB. Alle registrerte medlemmer av supporterklubben kan delta på årsmøtet og kan stille til valg.
  Videre må vi av praktiske årsaker be om påmelding til årsmøte, – det holdes samme dag som årets supportercup, nemlig lørdag 9. juni i Oslo. Aktuelt tidspunkt vil være ca 1.5 time etter at vi slås ut av supportercupen, – altså lørdag ettermiddag 15.00 eller tidlig kveld 18.00.
  Møtet vil bli avholdt sentralt i Oslo, påmeldte for innkallling, agenda, regnskap, budsjett og nærmere beskjed om møtelokale blir gitt. Forslag til saker på årsmøte må foreligge senest 15.mai. Påmelding til meg eller Ketil, se side 2 i STB for adresser.
  Følgende oppgaver har blitt utført i foreningen Manchester City Supporterklubb i løpet av 2017-2018:
  PORTAL OG MEDLEMSREGISTER.
  Supporterklubben fortsetter som offisiell supporterklubb underlagt lover og regler fra OSC i Manchester, hvor klubben fortsatt er en gren av den offisielle supporterklubben i Manchester med eget styre i Norge.
  Medlemsregister finnes i en norsk portal som inneholder etter påkrav fra OSC i Manchester fødselsdag og kjønn på samtlige 2237 medlemmer. Det har vært et formidabelt arbeid å skaffe dette til veie og få det registrert. Basen inneholder også mail adresser og vanlige post adresser som benyttes ved utsendelse av STB. Adresse endringer blir sjelden meldt inn, så det er mye returpost grunnet dette som er tidskrevende og kostbart. I tillegg avstemmes kontingent betaling med henholdsvis hoved medlem og familie medlem beløp. I Norge utføres dette arbeidet av Ketil Aune og Tor Sønsteby. Leiv Botnen har ansvaret for overføring av disse opplysningene og nødvendig konvertering av opplysninger til Engelsk portal/register. Årsaken til dette er at vi betaler en avgift år pr medlem til Manchester og OSC hovedkontor siden supporterklubben er underlagt engelske regler og avgifter. Avgiften går til støtte av lokalt arbeid i Manchester, men gir oss også rettigheter med tilgang til billetter til finaler og borte og hjemmekamper som kommer medlemmene våre til gode. Et slikt medlemskap har supporterklubben hatt siden 1974, og dette gjør at vi kan kalle oss en offisiell supporterklubb. Den årlige avgiften til Manchester er på i underkant av 100 000 kr totalt, se regnskap for presise tall. Regnskapet er ikke ferdig før sesongen avsluttes, ca mai måned, men vil foreligge i sin helhet før årsmøtet i juni. Supporterklubben er skandinavisk, det betyr at Andreas Larsson i Sverige og Morten Olesen i Danmark fører alle innbetalinger mot lokalt register der for sine medlemmer, – disse opplysningene så vel som regnskap overføres moderklubben i Norge. Likeledes selges det fotball billetter etter samme prinsipp som det selges i Norge, uten profitt, til markedspriser for å dekke inn tap på sesongkortene vi eier. I enkelte kamper blir ikke alle våre billetter solgt, da forsøker vi å selge disse billettene via ticket exchange, noe som også er tidskrevende. Prisene vi tar på fotball billetter følger pris settingen som er på City kamper. I utgangspunktet selges billetter kun til våre medlemmer. Se ellers regler om dette som finnes på vår hjemmeside under billett informasjon.
  Når det gjelder tidsbruk på oppgavene rundt medlemsregister samt korrespondanse på mail og svar på dette til medlemmene anslås det et tidsbruk på ca 2 – 3 timer daglig i mesteparten av sesongen, den største belastningen er om sommeren når kontingentene fornyes.
  FOTBALL – BILLETTER TIL MEDLEMMER.
  Den nest mest tidkrevende oppgaven i supporterklubben er formidling av fotball- billetter. Man bestiller dette via portalen på hjemmesiden, – oppfølging av disse bestillingene utføres av Tor Sønsteby, – assistert av Leiv Botnen som også har nødvendige passord/pålogg for å bestille EKSTRA BILLETTER til hjemmekamper og bortekamper. Særlig bestilling av bortebilletter er meget tidkrevende og tungrodd. Etter Alan Potters sykdom i Manchester har flere av supporterklubbens sesongkort – eiere byttet på ansvar for utdeling av billetter denne sesongen ut fra distribueringsliste utarbeidet av Tor til hver kamp. Det skjer titt og ofte at billettene vi får printet ut fra billett kontoret er feil, derfor krever det nøye kontroll av den som er ansvarlig for utdeling av billetter i Manchester på hjemmekamper, ofte blir det en del merarbeid enn bare selve utdelingen. Det er også en del som ikke gir beskjed om at de ikke møter, eller de møter senere enn avtalt, – og noen endrer og avbestiller på kort varsel, sykdom skjer, så det er stor innsats og nøye oppfølging som må gjøres av de som har ansvaret her for at alle skal få sine billetter. Vi har en god avtale med puben Mother Macs , vi er helt avhengig av fleksible eiere som kan åpne puben fleksibelt, – tidlig hvis det er tidlig avspark eller sent ved sent avspark.
  Arbeidet med billetter innebærer også avstemning av billett – innbetaling til konto, – og ikke minst skal informasjon gis til de som har bestilt billetter før kampene spilles. Da billettene er spredt rundt over flere steder på tribunen er det svært tidkrevende å sette sammen de som reiser sammen, familier med barn kan ikke splittes, – det er mange timer som går med pr kamp for å få logistikken på plass. For bortebilletter er det krevende å poste ut dette slik at man får billettene frem i tide ettersom postgangen i disse dager ikke er hva der var her i Norden.
  Tidsbruk på billetter anslås til mellom minimum 8 og maks 16 timer pr kamp i sesongen hvis man teller med alt arbeid herunder utdeling og distribusjon av billetter. Det kan være så mange som 60 kamper i sesongen, så det fyller nok 60 – 100 vanlige arbeidsdager i året, stort sett er det Tor som gjør det meste her. Det er også et eget regnskap for de 63 sesongkortene våre som utarbeides som da tas med i denne vurderingen.
  GODTGJØRELSE FOR DIREKTE UTGIFTER.
  Supporterklubben betaler for mobil bruk og internett tilgangen til Tor Sønsteby mot at arbeidet med billetter og medlemsregister utføres av han. Ellers har det p.t. ikke vært annen godtgjørelse utover dette. Siste 2 år har kostnadene vært ca 16000 kr pr år/sesong.
  Hjemmesiden, Manchester City.no driftes av Tommy Kvarsvik. Siden brukes først og fremst til logistikk, statistikker, og bestilling av billetter, samt forhåndsstoff og referat fra Citys kamper. Likeledes er supporterklubben på facebook/twitter og u – tube kanal, alt underlagt Tommys ansvar. Tommy mottar samme type godtgjørelse som Tor som i praksis dekker løpende utgifter med siden på mobil og nettutgifter pr sesong.
  Digital service avtale dekkes også årlig av supporterklubben, i fjor tapte klubben alle data på Tors PC, noe som medførte datakostnader på rundt 15000 kr for å gjenskape dette, nå lagres alt i skyen som gir trygghet for at dette ikke skjer igjen.
  Supporterklubben har også et eget regnskap for utgifter og inntekter på klubbens billett salg, – denne sesongen har etter klubbens suksess vært meget tidkrevende ettersom laget har gjort det bra i liga cup, FA cup og CL, og ledet PL – serien, noe som gjør at etterspørselen etter billetter denne sesongen har vært rekordhøy. Det krever da ditto stor innsats med arbeidet med dette.
  Dersom man skal kompensere tiden som går med til arbeid rundt billetter og medlemskap registrering kan det kanskje anslås at det går med ½ årsverk minimum til dette. Årsmøte bør ta stilling til om det er aktuelt med styrehonorar til den/de som bidrar mest for å belyse faktisk arbeidsinnsats med de nevnte aktiviteter?
  ANDRE AKTIVITETER I SUPPORTERKLUBBEN.
  Kommunikasjon med medlemmer skjer over de sosiale plattformer som supporterklubben rår over, Morten A Hol hjelper til med klubbens twitter konto.
  Supporterklubben arrangerer hvert år en tippekonkurranse med reise til Manchester i premie, målsetningen er inntekter til å dekke driften av hjemmesiden minus premiene til vinnerne. Arbeidet med dette og avstemning av innbetalinger, purringer osv tar nok ca 1 uke i arbeidsdager pr konkurranse alt inkludert. Tor Sønsteby og Tommy Kvarsvik har de største oppgavene her.
  Supporterklubben deltar hvert år med et lag i supportercupen. Dette tar gjerne 2-3 arbeidsdager med planlegging og oppfølging av alle spillere osv samt innsatsen selve kampdagen.
  Supporterklubben har som målsetning å fremme til sosiale treff på puber i Norge og Norden hver gang City er på TV, dette fungerer bra i Oslo, Bergen, Trondheim, men håpet er å bli bedre flere steder i Norden.
  Det ble i denne sesongen arrangert 1 fellestur for voksne til kampene mot Southampton og West Ham hjemme, det ble arbeidet med en reiseavtale hvor Tor og Øivind var involvert, men foreløpig er dette resultatløst. Tor Sønsteby var ansvarlig for fellesturen.
  Sosiale tiltak ellers:
  Når Citys damelag spilte CL mot Lillestrøm var nesten 100 medlemmer tilstede på kampen, – supporterklubben hadde også et legendetreff i Stavanger med 4 gamle helter som ble invitert over, nemlig Peter Barnes, Asa Hartford, Tommy Booth og Ian Brightwell. Slike arrangement krever mye av noen, oppslutningen og støtte til arrangementet var så bra at kostanden på ca 35000 kr ble dekket inn med 2/3 deler. Resten belastes regnskapet i supporterklubben.
  Vi deltok med 12 stk på OSC dinner, den årlige middagen på ETIHAD for medlemmer over hele verden av OSC. Den ble avholdt 6 april i forbindelse med kampen mot Man United.
  Vi sponser også City in The Community og MAINE ROAD FC fotball klubb med årlige beløp, vi har også kjøpt inn et bilde av Colin Bell til flere tusen kroner som vi ønsker å donere til Fotball museet i Manchester. Se regnskap for endelige tall på dette.
  Det ble arrangert julebord i Bergen og Trondheim som har vært tradisjonen hvert år de siste årene, Oslo hadde ikke noe slikt arrangement i år noe som må skyldes at vi treffes nesten ukentlig til kamper på Bohemen så det kan bli for mye av det gode?
  Supporterklubben arrangerte også omvisning på ETIHAD og ETIHAD campus i forbindelse med Citys hjemmekamper. Dette var også en tidskrevende oppgave utført av Tor Sønsteby, men samarbeidet med klubben i Manchester ble etter hvert en prøvelse siden et par av turene ikke ble som avtalt, noe som gikk ut over medlemmene. Foreløpig er dette satt på vent. Men nesten 300 medlemmer hadde glede av disse turene i denne sesongen, de fleste meget vellykket.
  Det har vært avholdt 2 styremøter i perioden på Jakob Grovas kontor i Oslo.
  PRODUKSJON AV MEDLEMSBLAD STB.
  Sist men ikke minst, supporterklubben ved redaktør Per A Rennestraum gir ut medlemsblad på over 100 sider 5 ganger i året, dette sendes ut pr postavtale til alle hovedmedlemmer. Dette er supporterklubbens største kostnad, men også største aktivitet/glede for medlemmene ved siden av tilgang på billetter. Dette er en nå over 40 år gammel tradisjon. De som er skribenter i STB mottar en beskjeden godtgjørelse ved at de får gratis billetter til Citys hjemmekamper. Billetter gis også i enkelte tilfeller til vinnere av lokal tippekonkurranse/loddsalg slik at totale utgifter for dette i denne sesongen var på ca 60 000 kr som belastes regnskapet i klubben. I tillegg mottar Per Arne som redaktør av STB , (slik som Tor og Tommy) en godtgjørelse for utgifter med nett, mobil innenfor de grenser som myndighetene har satt som akseptable ved slikt arbeid. Redaksjonen i STB består av Svea, Gorm S Andresen, Mike Jenkinson, Rolf Brown, Per A Rustad, Nils A Golf, Morten Hol, Richard Stott, Halvor H Høvring, Erik Duncan, Jakob Grova, Steinar Martinsen, Per Arne Andreassen, Andreas Larson, Morten Olesen og Tor Sønsteby.
  Regnskapet vil som sagt foreligge i mai måned , det er av naturlige årsaker ikke ferdig når dette STB trykkes da det gjenstår utbetaling av tippe premier og betaling av STB og løpende utgifter, – men vil offentliggjøres som vanlig i STB og i god tid før årsmøte såsnart sesongen er ferdig.
  LIKESTILLING I STYRET.
  Styret i supporterklubben består av 3 menn, dette gjenspeiler også medlemstallet som hovedsakelig er menn, supporterklubben håper selvsagt å få med kvinnelige medlemmer også i styret, men foreløpig har ingen ytret noe ønske om dette.
  Årsberetningen trykkes i STB nå i forkant av årsmøte i april måned.

  Årsberetningen er godkjent av styret og tas opp til godkjennelse på årsmøtet sammen med regnskap og budsjett.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.